Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

100 - Soysal Y., Vermeesch J., Hekimler K., Alpay F., İmirzalıoğlu N:16p11 Kromozom Bölgesinde Mikrodelesyon Saptanan Multibl Konjenital Anomalili Olgu Sunumu: V. Ege Genetik Sempozyumu 19 Şubat 2010, İzmir

99 – Şamlı H., Özgöz A., İçduygu F., İmirzalıoğlu N., Sıvacı Y., A case with ring Chromosome 18 European Human Genetics Conferance Mayıs 23-26 2009, Austria Center Vienna

98 – Soysal Y., Balcı S., Hekimler K., Liehr T., Ewers E., Schoumans J., Bui T., İmirzalıoğlu N. Charecterization of a double ring chromosome 4 mosaicism associated with bilateral hip dislocation, cortical dysgenesis, and epilepsy. European Human Genetıcs Conferance Mayıs 23-26 2009, Austria Center Vienna

97 – Çetişli A., Kulaç M., İçduygu F., Özgöz A., Hekimler K., İmirzalıoğlu N., Behçet hastalarında MEFV geni mutasyon frekansının değerlendirilmesi XI Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Ekim 28-31 2009, Bodrum Türkiye

96 – Soysal Y., Tate G., Acun T., Polat C., Polat N., Aktepe F., Sıvacı y., Yakıcıer M. C., İmirzalıoğlu N., Nazal Polip dokusunda COX-2, ALOX12 ve İNOS genlerinin ifadelenme düzeylerinin belirlenmesi. XI Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi Ekim 28-31 2009. Bodrum Türkiye

95 – Soysal Y., Vermeesch., Hekimler K., Alpay F., İmirzalıoğlu N. 16p11 Kromozom Bölgesinde Mikrodelesyon saptanan multiple konjenital anomalili olgu sunumu. V. Ege Genetik Sempozyumu Şubat 19-2010, İzmir Türkiye

94 – Bahçe. M., Tunca Y., Gül D., İmirzalıoğlu N., Samedli S., Kozan S., Torun D., Güran Ş.  Gata Tıbbi Genetik BD. başvurulan Ambigious Genitalya (Kuşkulu Genitalya) olgularında başvuru nedenleri ve klinik yaklaşım. Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu Abant Ekim, 2009 Türkiye

93 – Soysal Y., Akın R., Gül D., Güran Ş., Ünal B., İmirzalıoğlu N.: Musküler Distrofi Tanısı Almış Olgularda Distrofin Gen Mutasyon Analiz Sonuçları ve Klinik Bulguları ile Korelasyonu, V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Ekim 9-12, 2002, Konya, Türkiye.

92 – Er E., Soysal Y., İmirzalıoğlu N.: Değişime Uğramış (Modifiyeli) Kültüre Fibroblastlar İle Xenojenik Deri Grefti Yaşam Süresinin Artırılması, 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eylül 18-21, 2001, Eskişehir, Türkiye.

91 – Soysal Y., Tunca Y., Bahçe M., İmirzalıoğlu N, Kataş B., Kösem M., Güran Ş., Gül D.: Spontan Gebelik Kayıplarında Sitogenetik Sonuçlarımız. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye

90 – İmirzalıoğlu N, Kibar Y., Soysal Y., Ergun MA., Dayanç M.: İnmemiş Testisli Olgularda Y Kromozom Mikrodelesyon Analiz Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye

89 – Dursun A., İmirzalıoğlu N, İnce D., Soysal Y., Akduman B., Yeşilli C., Yakicier C.: 120 Oligospermik ve Azospermik Hastada Yq Mikrodelesyon Analiz Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye

88 – Kataş B., Soysal Y., Tüzün A., Şimşek İ., Güran Ş., İmirzalıoğlu N .: FMF Ön Tanısı ile Başvuran 788 Hastanın Mutasyon Analiz Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye.

87 – Soysal Y., Tunca Y., Bahçe M., Kataş B., Kösem M., Güran Ş., İmirzalıoğlu N .: Gülhane Askeri Tip Akademisi Tıbbi Genetik BD’nin 1999-2003 Yılları Arasındaki Amniyosentez Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye.

86 – Soysal Y., Dursun A., Özen R. S., Güran Ş., İmirzalıoğlu N, Tunca Y., Bahçe M., Akın R., Gül D.: Spinal Müsküler Atrofi Ön Tanısı Alan Olgularda Moleküler Analiz Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye

85 – Dursun A., İmirzalıoğlu N, Tastan B., Soysal Y., Yakicier C.: MEFV Geni, Behçet Hastalığından Sorumlu Faktörlerden Bir Tanesi Midir? Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye

84 – Ergun M A, İnce D, İmirzalıoğlu N.: Resiprokal Translokasyonlu Bir Annenin Prenatal Tanısı VI. . Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan, Antalya), 2004.

83 – Orkunoğlu F, Özata M, İmirzalıoğlu N.: Türk Obez Hastalarda Adiponektin Geni (Apm1) Kodlama Bölgesinde Allelik Varyasyonların İncelenmesi, VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan, Antalya), 2004.

82 – İmirzalıoğlu N, Orkunoğlu F, Akar A, Tastan B, Ergun M A.: The Frequency Of HLA-B 5 Subtypes in Turkish Behçet’s Disease Patients, VI. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan, Antalya), 2004.

81 – Üçok Ö, Özen J. İmirzalıoğlu N., : Mutational Analysis Of Factor V Leiden In Gingival Bleeding, VI. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan, Antalya), 2004.

80 – Orkunoğlu F. E., Akar A., Özata M., Şengül A., İmirzalıoğlu N., Gür A. R. .: Vitamin D Receptor Fok I Polymorphism In Patients With Alopecia Areata. VI. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan, Antalya), 2004.

79 – Dursun A. ., İmirzalıoğlu., N. İnce D. ., Akduman B. ., Yeşilli C. ., Yakıcıer M. C. .: 120 Oligospermik ve Azoospermik Hastada Yq Mikrodelesyon Analiz Sonuçları. VI. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan, Antalya), 2004.

78 – İmirzalıoğlu N.: Moleküler Genetik Laboratuvarı Deneyimleri: GATA ve Özel Sektör. V. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (9-12 Ekim, Konya), 2002.

77 – Güran Ş., Gök F., Erdem H., Erdil A., Yakıcıer C., Ö Kılıçarslan., Orkunoğlu E. F., İmirzalıoğlu N .: Ailesel Akdeniz Ateşi – “ Familial Mediterranean Fever “ Tanısı İle Refere Edilen Olgularda MEFV Gen Mutasyonları V. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (9-12 Ekim, Konya), 2002.

76 – Şamlı H., Solak M., İmirzalıoğlu N.: Nonobstruktif Azoospermik ve Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Kromozom Analizi., V. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (9-12 Ekim, Konya), 2002 .

75 – Kaçar E., Aydın Hi., Taşçılar Me., İmirzalıoğlu N.: Klasik Olmayan Konjenital Adrenal Hiperplazi (Üç Olgu Nedeniyle), VII Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, (9-11 Ekim, Trabzon), 2002.

74 – Şamlı M., Yılmaz E., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Bahçe M.: Konjenital Vaz Deferens Agenezisi Olan Infertil Erkeklerin Klinik ve CFTR Analizi, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Ve Infertilite Kongresi., (13-15 Haziran, İstanbul.), 2002.

73 – Güran Ş., Yenen Mc., Dede M., Özet A., Şahin G., İmirzalıoğlu N.: Ailesel Meme Kanseri Olgularında Brca I Ve Brca II Gen Mutasyonları İçin Risk Hesaplanması, VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, (1-5 Mayıs, Antalya), 2002.

72 – Şamlı M., Dinçel Ç., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Bahçe M., Fıstık T., Solak M.: Nonobstruktif Azoospermik Ve Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Saptanan Kromozomal Anomaliler. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Ve Infertilite Kongresi, (13-15 Haziran, İstanbul), 2002.

71 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H ., Sözen E., Özbiçer Tülay., Yakın K., İmirzalıoğlu N.: Preimplantasyon Genetik Tanı Ve Klinik Uygulama Sonuçları., VI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (2-5 Kasım, Denizli), 2000.

70 – Güran Ş., Bahçe M., Tunca Y., İmirzalıoğlu N., Uğur A., Beyan C., Suvay S., Yalçın A.:Miyelodisplastik Sendrom Olgularında Sitogenetik Analizin Önemi., Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (2-5 Kasım, Denizli), 2000.

69 – Şamlı M., Yılmaz E., Başer M., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Bahçe M.: Erkek Infertilitesinde Genetik Değerlendirme: Y Kromozom Mikrodelesyon Analizi, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, (8-12 Ekim, İzmir), 2000.

68 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H., Sözen E., Özbiçer T., Yakın K., İmirzalıoğlu N.: Preimplantasyon Genetik Tanı: Türkiye’de İlk Klinik Uygulama Sonuçları, Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, (19-23 Mayıs Antalya), 1999.

67 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H., Sözen E., Özbiçer T., Yakın K., İmirzalıoğlu N.: Preimplantasyon Genetik Tanı: Türkiye’de İlk Klinik Uygulama Sonuçları., Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, (19-23 Mayıs Antalya), 1999.

66 – Şamlı M., İmirzalıoğlu N., Başar M., Sarıyüce O., Şamlı H., Kahraman S., Taşkın Ö.: Non-Obstürüktif Azoospermi Ve Oligoastenoteratospermili Hastalarda Saptanan Genetik Anomaliler, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, (25-29 Ekim, Antalya), 1998.

65 – Üçkaya G., Mas R., Cömert B., Dinç A., İmirzalıoğlu N., Yazıcı M., Erikçi S.: Olgu Sunumu: Alagille Sendromu., XIV Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, (12-16 Eylül, İstanbul), 1998.

64 – Doğan A., Tunca Y., Özdemir A., Ekni A., Şengül A., İmirzalıoğlu N.: Phenytoin’e Bağlı Dişeti Büyümelerinde Folik Asit Uygulamasının IL-1b Seviyesi Üzerine In Vitro Etkisi Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi (20-22 Mayıs 1998, Patalya Termal Resort), 1998

63 – Güran Ş., İmirzalıoğlu N., Yalçın A., Oğur G.: Kronik Myelositer Lösemi Olgularının Progresyonunda P 53, P16, P15 Mutasyonlarının Önemi, 5. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi (21-24 Eylül), 1998.

62 – Tunca Y., Oğur G., Başer İ., Üstünsöz B., Gül D., Celasun B., Demiriz M., Özen S., Cankuş G., Bahçe M., Güran Ş., İmirzalıoğlu N.: Fetal Ultrasound Abnormalities in 108 Pregnancies: Correlation With Fetal Karyotype, Autopsy Findings, Radiological Findings And Postnatal Outcome., Ultrasound Congress in Obsterics And Gynecology (11-15 April, İstanbul), 1998.

61 – Güran Ş., Okan Ö., İmirzalıoğlu N., Oğur G.: Karışık Hücreli Tip Bir Hodgkin Lenfoma Olgusunda Gözlenen “Double Minute” Kromozomlar Ve t(2;4)(p16;q28) Anomalisi 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, (24-28 Haziran, İzmir, Türkiye), 1996.

60 – Güran Ş., Özcan O., İmirzalıoğlu N., Oğur G.: Çocukluk Çağı Küçük Çentikli Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma Olgusunda Sitogenetik Bulgular Ve Klinik İle Korelasyonu. XXXIX Milli Pediatri Kongresi, (4-8 Haziran, Ankara), 1995.

59 – Tanındı Ş., İmirzalıoğlu N ., Erden C., Sökmen G.: Mental Retardasyonlu Hastalarda Kromozom Analiz Sonuçları., 28. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Hacettepe Tıp Merkezi (27-30 Eylül, Ankara, Türkiye), 1992.

58 – Tanındı Ş., Şaylı B. S., İmirzalıoğlu N., Tekin A., Güran Ş.: Miyelodisplastik Sendromlu 6 Hastada Kromozom Anomalileri Ve Bunların Prognostik Önemleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (10-13 Eylül, Sivas, Türkiye), 1990.

57 – Şaylı B. S., İmirzalıoğlu N., Gül D., Tekin A.: Miyelodisplastik Sendromlu Bir Hastada İleri Çözümleme Tekniği İle Minör Düzensizliklerin Belirlenmesi., Tıbbi Genetik Sempozyumu, (18-20 Haziran, Samsun, Türkiye), 1990 .

56 – Şaylı B S., Gül D., İmirzalıoğlu N.: Fetal Kayıplı Bir Ailede t(12p;13q). 1. Ulusal Prenatal Teşhis ve Anadolu’nun Genetik Yapısı Sempozyumu, (5-7 Eylül, Eskişehir, Türkiye), 1989.

55 – Orkunoğlu, F. E., Mergen, H., Özata, M., İmirzalıoğlu, N.: IRS 1 Gene Polymorphism in Turkish Type 2 Diabetes Mellitus Patients ., 2004.

54 – İmirzalıoğlu, N.: Prenatal Tanı Ve Genetik Danışma (Kromozomal Hastalıklar), 40. Türk Pediatri Kongresi, (21-25 Haziran, İstanbul), 2004.

53 – İmirzalıoğlu, N.: Preconceptional Diagnosis, IXth National Congress Of Perinatal Medicine., (26-30 October Ankara), 2003.

52 – İmirzalıoğlu, N.: Congenital Abnormalities & Hereditary Disorders, Fetal Medicine; Prenatal Diagnosis., (17-19 April, Antalya), 2003.

51 – Tüzün A., Dursun A., Ateş Y., Kataş B., Güran Ş., Uygun A., İmirzalıoğlu N., Dağalp K.: 68 Mutasyon Sahibi FMF Hastasının Moleküler Genetik Değerlendirilmesi, 20th National Gastroenterology Week, (30-5 October, Kuşadası), 2003.

50 – Yalçınkaya E., Nas B., İmirzalıoğlu N., Dursun A., Güran Ş.: MEFV Gene Analysis Result In Cases Prediagnosed As “Familial Mediterranean Fever. 18th IMSSC, (8-11 May İstanbul, Türkiye), 2003.

49 – Şamlı H., Solak M., İmirzalıoğlu N.: Genetic Anomalies Detected In Patients With Non-Obstructive Azoospermia and Oligoasthenoteratozoospermia, European Journal Of Human Genetics Conference, (May 3-6, Birmingham, England), 2003.

48 – Karaçay S., Saygun İ., Köymen G., Tunca Y., İmirzalıoğlu N.: Clinical And Intraoral Findings Of A Patient With Tricho-Rhino-Phalangeal Syndrome Type I, 8th Congress Of The Balkan Stomatological Society, (1-4 May Tirana Albania), 2003.

47 – Güran Ş., Beyan C., Nevruz O., Tunca Y., İmirzalıoğlu N.: Ailesel Tümör Öyküsü Bulunan “ Philadelphia “ Negatif Akselere Faz Kronik Myelositer Lösemi Olgusu. XV. Ulusal Kanser Kongresi., (23-27 Nisan Kemer, Antalya), 2003.

46 – İmirzalıoğlu, N.: Y- Chromosome Abnormalities, The Annual Meeting Of The Society Of Maternal Fetal Medicine & Perinatology, (17-20 April, Turkey), 2002.

45 – İmirzalıoğlu N.: Genetic Diagnosis In Massive Causalties. The 1st World Congress Of Emergecy & Military Contingency Medicine, (3-8 June, Antalya), 2002.

44 – Güran Ş., Yenen M., Dede M., Özet A., Şahin G., İmirzalıoğlu N.: Risk Assesment Of Brca I And 46-Brca II Genes In Hereditary Breast Cancer And Mutation Analyses Results., 7th Congress Of Balkan Military Medical Committee. (6-10 October Athens, Greece), 2002.

43 – Şamlı H., Solak M., İmirzalıoğlu N., Beyatlı Y., Şimşek S., Kahraman S.: Fetal Chromosomal Analysis Of Pregnancies Following Intracytoplasmic Sperm Injection With Amniotic Tissue Culture, European Journal Of Human Genetics Conference In Conjunction With The European Meeting On Psychosocial Aspects Of Genetics, (May 25 – 29, Strasbourg, France), 2002.

42 – Çakır B., Güler S., Özen R. S., Durmuş Ö., Orkunoğlu F. E., Beyhan Z., İmirzalıoğlu N.: Angiotensin I Converting Enzyme Gene Polymorphism In Type 2 Diabetes Mellitus Patients With Myocardial Infarction. The 24th Congress Of Endocrinolgy And Metabolic Diseases Of Turkey Joint Meeting With The American Assosiation Of Clinical Endocrinologists., 2001.

41 – Güler S., Çakır B., Özen Rs., Durmuş Ö., Orkunoğlu Fe., Beyhan Z., İmirzalıoğlu N.: Angiotensin I Converting Enzyme Gene Polymorphism In Type 2 Diabetes Mellitus Patients With Nephropathy. The 24th Congress Of Endocrinolgy And Metabolic Diseases Of Turkey Joint Meeting With The American Association Of Clinical Endocrinologists, 2001.

40 – Tunca Y., Ergün A., Soysal Y., Sefalı M., İmirzalıoğlu N.: The Role Of Prenatally Diagnosed Choroid Plexus Cysts In Double Trisomy (Klinefelter-Edwards Syndrome) (International Journal Of Human And Medical Genetics) Third European Cytogenetics Conference, (July 7-10, Paris), 2001.

39 – Şamlı M ., Yılmaz E., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Bahçe M., Kahraman S.: Evaluation Of Clinical And CFTR Status Of Vas Deferens Agenesis In Infertile Men, European Journal Of Human Genetics, 10th International Congress Of Human Genetics, (May 15 – 19, Vienna, Austria), 2001.

38 – Kahraman S., Bahçe M., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Yakın K., Dönmez E.: Healthy Births And Ongoing Pregnancies Obtained By Preimplantation Genetic Diagnosis In Patients With Advanced Maternal Age And Recurrent Implantation Failure. ASRM 2000 56th Annual Meeting Of The American Society For Reproductive Medicine, (October 21-26, San Diego, USA), 2000.

37 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H., Sözen E., İmirzalıoğlu N.: First Clinical PGD Results From Turkey., 10th Annual Meeting Of The International Working Group On Preimplantation Genetics, (June 23, Bologna, Italy), 2000.

36 – Güran Ş., Bahçe M., Beyan C., İmirzalıoğlu N., Yalçın A.: The Role Of P53, P16, And P15 Mutations In Chronic Myeloid Leukemia During The Blastic Transformation, (20-22 May Trieste, Italy), 1999.

35 – Güran Ş., Tunca Y., İmirzalıoğlu N.: The Importance Of Hereditary P53 Codon 292 Mutation And Somatic P16 INK4a Codon 94 Mutation In A Li-Fraumeni Syndrome Family During Tumorogenesis, The 4th Congress Of B. M. M. C., (June 6-10, Bucharest, Romania), 1999.

34 – Şengül A., Orkunoğlu E. F., Özen R. S., Mert G., İnal A., İmirzalıoğlu N.: Immune Response To Hepatitis-B Vaccine And Association With The HLA, The 4th Congress Of B. M. M. C., (June 6-10, Bucharest, Romania), 1999.

33 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H., Sözen E., İmirzalıoğlu N.: First Clinical Pgd Results In Turkey., 9th Annual Meeting Of The International Working Group On Preimplantation Genetics, (May 10, Sydney, Australia), 1999.

32 – Güran Ş., Kısa Ü., Tunca Y., İmirzalıoğlu N.: The Importance Of Hereditary P53 Codon 292 Mutation And Somatic P16 INK4a Codon 94 Mutation In Li-Fraumeni Syndrome Family During 32-Tumorogenesis, The First International Biosciences Days, (April 20-24, Antalya, Turkey), 1999.

31 – Güran Ş., Bahçe M., Beyan C., İmirzalıoğlu N., Yalçın A.: During The Progression Of Chronic Myeloid Leukemia P53, P15INK4b, P16 INK4b And P57 KIP2 Mutations. The First International Biosciences Days, (April 20-24, Antalya, Turkey), 1999.

30 – Bahçe M., İmirzalıoğlu N., Cankuş G., Tunca Y., Dutak T., Özen R. S., Gül D., Oğur G.: Cytogenetic Analysis Of 40 Spontaneous Abortions Through Chorionic Villi. 1st European Cytogenetics Conference, (June 22-25, Athens, Greece), 1997.

29 – Oğur G., Özcan O., Gül D., Bahçe M., Güran Ş., Erdem G., Tunca Y., Durak T., Özen R. S., İmirzalıoğlu N.: Association Of Congenital Leukemia, Down Syndrome And Bilateral Syndactyly in A Newborn Male., 1st European Cytogenetics Conference, (June 22-25, Athens, Greece), 1997.

28 – Tunca Y., Oğur G., Başer İ., Üstünsöz B., Somuncu İ., Gül D., Celasun B., Özen R. S., Cankuş G., Bahçe M., Güran Ş., İmirzalıoğlu N.: Fetal Ultrasound Abnormalities In 34 Pregnancies: Correlation With Fetal Karyotype, Autopsy Finding, Radiological Findings And Postnatal Outcome, European Journal Of Human Genetics, 4(Suppl 1) 155, 1996.

27 – Oğur G., Gül D., Özen R. S., İmirzalıoğlu N., Cankuş G., Tunca Y., Bahçe M., Güran Ş., Başer İ.: Application Of The “Apt Test” in Prenatal Diagnosis To Evaluate The Fetal Origin Of Blood Obtained By Cordocenthesis: Results Of 30 Pregnancies. European Journal Of Human Genetics, 4(Suppl 1), 155, 1996.

26 – Bahçe M., Oğur G., İmirzalıoğlu N., Gümüş H., Kervancıoğlu C., Özen R. S. Baltacı V., Vamos E.: Repeated Fetal Loss in Two Related First Cousin Marriages With Couples All Carrying The Same Translocation. European Journal Of Human Genetics Eu/4 (Suppl 1) 35-36, 1996.

25 – Bahçe M., Oğur G., İmirzalıoğlu N., Gümüş H., Kervancıoğlu C., Özen R. S., Baltacı V., Vamos E.: Repeated Fetal Loss In Two Relayed First Cousin Marriages With Couples All Carrying The Same Robertsonian Translocation t(13q;14q). ESHG 28 th Annual Meeting, (April, London England), 1996.

24 – Ökten G., Sözübir S., İmirzalıoğlu N., Baysal K., Sözübir K., Bernay F. Tissue Culture For Cytogenetic Determination In A True Hermaphrodites Case 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, (September İstanbul Türkiye), 1996

23 – Oğur G., Bahçe M., Başer İ., Pabuççu R., Güran Ş., Tunca Y., İmirzalıoğlu N., Gül D., Özen R. S., Cankuş G., Bal F.: Cytogenetic Prenatal Diagnosis In 700 Pregnancies. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics., (3-6 September, İstanbul, Turkey), 1996.

22 – Oğur G., Özen R. S., Gül D., Tunca Y., Bahçe M., İmirzalıoğlu N., Güran Ş., Danışman N., Özcan O.: Another Case Of Wagr Syndrome With Severe Obesity And Constitutional Deletion Of Ch (11)(p12;p14)., 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (3-6 September, İstanbul, Turkey), 1996.

21 – Özen R. S., Tunca Y., Gül D., Bahçe M., İmirzalıoğlu N., Güran Ş., Oğur G.: Unusual Findings In A New Case Of Aarskog Syndrome; Craniostosis Of Metopic Sutures, Azospermi And Multiple Generalized Nevi., 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (3-6 September, İstanbul, Turkey), 1996.

20 – İmirzalıoğlu N., Özen R. S., Bahçe M., Lenk K., Tunca Y., Baltacı V., Oğur G. Down-XXY Syndrome: A Case Report, 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (September, İstanbul, Türkiye), 1996.

19 – Tunca Y., Gül D., İmirzalıoğlu N., Demiriz M., Üstünsöz B., Torun A., Oğur G.: Vacterl Association, 2nd Balkan Meeting On Human Genetics., (September, İstanbul, Türkiye), 1996

18 – Gül D., İmirzalıoğlu N., Tunca Y., Topal H., Arslan Z., Sağ C., Durak T., Oğur E., Oğur G.: Congenital Heart Defect In Robinow Or “Fetal Face Syndrome”, 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (September, İstanbul, Türkiye), 1996.

17 – Bahçe M., İmirzalıoğlu N., Özen R. S., Güran Ş., Oğur G.: An Unusual Consequence Of A Balanced Maternal Translocation: Trisomy 21., International Down Syndrome Meeting, (20-22 October, Antalya, Türkiye), 1995.

16 – Can C., İmirzalıoğlu N., Bahçe M., Dönmez T., Özyürek Y.: Androgen Receptor Deficiency In Infertile Men., 2nd International Congress On Andrology In Turkey (17-20 May, İstanbul, Turkey), 1995.

15 – İmirzalıoğlu N., Şaylı B. S., Kütükçü Y.: Cataract, Ataxia, Deafness And Mental Retardation Syndrome., 27 th Annual Meeting Of The Europen Society Of Human Genetics And 7 Th Annual Meeting Of The Society Of Human Genetics, (23-27 May, Berlin, Germany), 1995

14 – Oğur G., Bahçe M., İmirzalıoğlu N., Başer İ., Pabuççu R., Koç A., Saraçoğlu F., Danışman N., Dölen I., Gül D., Yıldız A.: Results Of 121 Prenatal Cytogenetic Diagnosis From Gata Medical Faculty 7th International Conference On Early Prenatal Diagnosis, International Proceeding Division, 319-322, Ankara, Turkey, 1994.

13 – İmirzalıoğlu N., Gül D., Kandemir Ö., Sefalı M., Bahçe M., Oğur G.: Prenatal Diagnosis Of Meckel-Gruber Syndrome In A Turkish Family With An Affected Previous Child. 7th International Conference On Early Prenatal Diagnosis, Jerusalem, (22-27 May, Israel.), 1994.

12 – Güran Ş., Oğur G., İmirzalıoğlu N., Bahçe M., Özcan O., Köseoğlu V., Özet A., Pişkin K., Berk Ö., Tanindi Ş.: Cytogenetic Studies In Four Lymphoma Patients And Their Correlation With Clinical And Pathological Status. European Society Of Human Genetics 26 Th Annual Meeting, (1-5 June, Paris, France), 1994.

11 – Oğur, G., Oğur, E., Celasun B., Başer, İ., İmirzalıoğlu, N., Alemdaroğlu A.: A Prenatal Diagnosis of Autosomal Recessive Osteopetrosis Infantil Type by X-Ray evaluation., 7 th International Conferance on Early Prenatal Diagnosis, 22-27 May, Israel, 1994.

10 – Oğur, G., İmirzalıoğlu, N., Başer, İ., Gökçay, E., Celasun, B., Tekin, A., Bahçe, M., Şayli, B. S.: Prenatal diagnosis of Niemann-Pick Diseases Type C., XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 24-27 October, İzmir, Turkey.

9 – Oğur, G., Gül, D., Lenk, M. K., İmirzalıoğlu, N., Öztürk, V., Oğur, E.: Variable Clinical Expression and Lack of Holt-Oram Syndrome in Three Generations of a Family, XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 24-27 October, İzmir, Turkey.

8 – Güran, Ş., Oğur, G., Beyan, C., Özet, A., İmirzalıoğlu, N., Gül, D., Bahçe, M., Yalçın, A., Berk, Ö.: Cytogenetic Studies in Chronic Myeloid Leukemia Patients, XXİ. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranian Pediatric Societies, 24-27 October, İzmir, Turkey, 1993.

7 – Gül, D., Oğur, G., Şayli, B. S., Kurt, M., Gökçay, E., İmirzalıoğlu, N.: Double Trisomy in a newborn female resulting from a maternal t(1;21)(q32;q22), European Society of Human Genetics 25 th Annual Meeting, 6-9 May, Barcelona, Spain.

6 – İmirzalıoğlu, N., Seçkin, L., Bahçe, M., Seçkin, S., Baysal, B., Oğur, G.: An unconfirmed prenatal diagnosis of Harlequin Ichthyosis by amniotic Fluid examination in a Turkish family with an affected previous child. “The Fetus As a Patient with International Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993.

5 – Oğur, G., Gül, D., Bahçe, M., İmirzalıoğlu, N.: Unusual Chromosomal Consequences of balanced prenatal Translocations. “The Fetus As a Patient with International Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993.

4 – Oğur, G., İmirzalıoğlu, N., Bahçe, M., Gül, D., Başer, I., Dölen, I., Pabuççu, R., Seçkin, L., Yıldız, A., Koç, A., Saraçoğlu, F., Küçük, T.: Genetik amaçlı prenatal tanı programlarının Optimizasyonunda temel prensipler. “The Fetus As a Patient with International Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993

3 – Bahçe, M., İmirzalıoğlu N., Gül, D., Başer, İ., Küçük, T., Oğur, G.: Prenatal fetal kayıplarda genetik danışmanın önemi. ” The Fetus As a Patient with International Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993.

2 – İmirzalıoğlu, N., Tanindi, Ş., Özcan, O., Gölgeli, S., Güran, Ş.: “Near tetraploidy-Near Triploidy” abnormality in case with All. ESPHI, XIII th Meeting, (24-28 April Ankara), 1992.

1 – Dayanç, M., İmirzalıoğlu, N., Özkök, Y., Göktaş, S., Gökalp, A., Peker, A. F.: Azospermik olguların sitogenetik hormonal ve Tru-Cut İğne Biyopsisi sonuçlarına göre değerlendirilmesi, 11. Uluslararası Üroloji Kongresi, (14-18 Ekim 1991).

Hakkımda

Araştırma Projeleri

Atıflar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yazılar

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler