Moleküler Sitogenetik

Moleküler Sitogenetik

Moleküler ve sitogenetik yaklaşımların birleşimidir. Özel bir DNA dizisinin varlığını/yokluğunu incelemek için veya bir kromozomun veya kromozom bölgesinin sayısını/organizasyonunu değerlendirmek için “Floresan In Situ Hibridizasyon” (FISH) tekniği kullanılmaktadır.