Araştırma Projeleri

1- Proje yürütücüsü ve sorumlusu araştırmacının Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU olduğu, “İnmemiş Testis Tanısı Konmuş Çocukların Y Kromozom Mikrodelesyonu, MTHFR Gen Polimorfizmleri ve Kromozom Düzensizlikleri Açısından Değerlendirilmesi” isimli proje çalışması.

 

2- Proje yürütücüsünün Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Hale ŞAMLI, sorumlu araştırmacının Arş. Grv. Asuman ÖZGÖZ olduğu, “Meme Tümörlerinde Fibroblast Growth Faktör Reseptör 2 (FGFR2) Gen Yapısı ve İşleyişinin Araştırılması” isimli proje çalışması.

 

3- Proje yürütücüsünün Prof. Dr. Necat İMİRZALIOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Hale ŞAMLI, sorumlu araştırmacının Arş. Grv. Fadime MUTLU İÇDUYGU olduğu, “Metastatik Meme Kanserli Olgularda MDR 1 Geni C3435T, T1236C, G2677T, A2956G Polimorfizmlerinin Araştırılması” isimli proje çalışması.